LEVEN IN VRIJHEID
Met een Onvoorwaardelijk Basis inkomen
Directe DemocratieBasis Inkomen

Wie durft er op te staan tegen de heersende elite die Nederland slopen?

weegschaalBindend referendum =
Meer rechtvaardigheid!
Invoering van het bindend referendum op volksinitiatief bevorderd op zichzelf al de rechtvaardigheid. Het is niet meer dan rechtvaardig dat burgers mogen meebeslissen over bijvoorbeeld de besteding van belastinggeld.

Lees meer

Democratie11Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk. Wij leven niet in een democratie; zoveel is zeker. In een echte democratie berust de soevereiniteit bij de verzameling van de mondige burgers. Dat betekent dat er geen wetgevende autoriteit bestaat boven de burgers. Deze laatsten nemen dus soeverein hun beslissingen.
Lees meer

Portemonnee-met-euros

Bindend referendum = Efficiëntere overheid! Empirische studies tonen het aan: meer directe democratie betekent efficiëntere overheidsdiensten.
Zo blijkt in Zwitserland de vuilnisophaaldiensten het goedkoopste te zijn in de steden die het meeste directe democratie hebben.

Lees meer

Basisinkomen: invoering in 4 jaar

Stappenplan invoering van een basisinkomen in Nederland

We hebben een rekenopstelling gemaakt (met dank aan de Vereniging Basisinkomen) als illustratie van de invoering van het Basis Inkomen langs een geleidelijke weg.

Er zijn 5 uitgangspunten bij invoering van het Basis Inkomen:
1. 
De hoogte van het basisinkomen is drie maal de maximaal wettelijk toegestane huur, (in het volgende stappenplan wordt gestreefd naar 1000,-, dat zou betekenen dat de wettelijk toegestane maximale huur 330,- bedraagt)
2.  Iedere Nederlander krijgt het Basis Inkomen vanaf 18 jaar, of wanneer hij 18 jaar in NL woonachtig  is.
3.  Het Basis Inkomen zal onvoorwaardelijk zijn (dus zonder enige vorm van tegenprestatie) en
4.  Het Basis Inkomen zal een grondrecht zijn en geen uitkering.
5.  Financiering vindt plaats doordat het totaal beschikbare inkomen meer geleidelijk over de gehele bevolking verdeeld zal worden. Dus de topinkomens zullen meer belasting gaan betalen en dit meerdere belastinggeld zal overgeheveld worden naar de mensen die geen inkomen uit werk (meer) hebben door invaliditeit, ouderdom, ziekte of werkloosheid.

Lees meer